Menu Sluiten

CreteQ helpt het Sint-Albertuscollege om de elektrische installatie conform te maken

#AREI #KB04/12/2012 #elektrischeinstallatieconform

Het is een vaak voorkomend probleem bij oudere gebouwen: de elektrische installatie is niet conform aan de bepalingen van het AREI. De oplossing is vaak niet zo evident. Daarbij komt dat bovenop het AREI ook eisen worden opgelegd in de codex over het welzijn op het werk. Zolang de installatie nog werkt, blijft het probleem vaak onder de radar. Dit is echter niet zonder gevaar! Een niet-conforme installatie kan gevaarlijk zijn en de uitbater is aansprakelijk in geval van een ongeval.

Het Sint-Albertuscollege in Heverlee heeft besloten de koe bij de horens te vatten en heeft CreteQ ingeschakeld om hen te begeleiden in het proces om de installatie conform te maken. CreteQ heeft de volgende diensten geleverd:

  • Uitwerking aanpassingen middenspanningscabine + coördinatie van de uitvoering
  • Opmaak van het dossier van de elektrische installatie
  • Risicoanalyse conform het KB 4/12/2012
  • Opleiding BA4/BA5 voor het onderhoudspersoneel, de logistiek directeur en de preventieadviseur
  • Inventarisatie huidige installatie en opmaak schema’s van de huidige situatie

Aangezien de laagspanningsinstallatie sterk verouderd is, heeft het Sint-Albertuscollege besloten om deze te vernieuwen. Momenteel werkt CreteQ een nieuw ontwerp uit. Op basis hiervan zal een lastenboek worden opgesteld en een aanbesteding worden georganiseerd.